โครงการสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน จากสำนักงานตำรวจสันติบาล […]